Klapwijk Houtbouw
adviseert en realiseert


CONTACT
Koos Klapwijk
M: 06 1518 4514
E: info@klapwijkhoutbouw.nl

View Klapwijk Houtbouw LinkedIn profile

Koos

foto1

KLAPWIJK HOUTBOUW;
REALISATIE BIJZONDERE EN DUURZAME HOUTBOUWPROJECTEN

Klapwijk Houtbouw heeft vanaf 2001 tal van prachtige en duurzame gebouwen gerealiseerd. Veel van deze projecten hebben een in het zicht blijvende draagconstructie van hout zoals gelamineerd houten spanten of CLT (kruislaaghout).

Lees meer over bedrijf en projecten op de website van Klapwijk Houtbouw: www.klapwijkhoutbouw.nl
Website bij voorkeur te bekijken op PC of tablet.

foto2

KOOS KLAPWIJK
INTEGRALE PLANUITWERKING HOUTBOUWPROJECTEN

De laatste jaren is Koos Klapwijk voornamelijk als adviseur en planuitwerker betrokken bij diverse projecten van derden. Het betreft duurzame houtbouwprojecten met veel aandacht voor detail en hoge eisen aan kwaliteit en comfort.

Met haar betrokkenheid bij de planuitwerking van grootschalige en complexe houtbouwuitdagingen tracht Klapwijk Houtbouw een wezenlijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie naar een meer duurzame bouw. Doorgaans betreft dit projecten met een draagconstructie van CLT (kruislaaghout). Deze bouwwijze maakt het mogelijk dat meer belastende materialen zoals beton, steen en staal efficiënt worden vervangen door duurzaam hout.

foto3

Recent is Klapwijk in opdracht van Treetek BV betrokken geweest bij de planuitwerking van de CLT-woningen in het project Hof van Duurzaamheid in Amersfoort. Het betreft 40 grondgebonden woningen en een meerlaags appartementsgebouw welke in 2021 en begin 2022 zullen worden gerealiseerd. De planuitwerking is uitgevoerd in nauwe samenwerking met STEP Engineering en Nieman Raadgevende Ingenieurs onder coördinatie van Koos Klapwijk als integraal planuitwerker.

De bouw van gestapelde appartementen met een draagconstructie van CLT in combinatie met hoge eisen aan geluidswering tussen de appartementen, de nieuwste ontwikkelingen mbt brandveiligheid bij massieve houtbouw en de toepassing van zichtwerk CLT-wanden en -plafonds levert een complexe puzzel op.

foto4

Koos Klapwijk zet zijn jarenlange houtbouwexpertise in om elke houtbouwpuzzel tot een perfect passend eindresultaat te brengen. Klapwijk organiseert een efficiënt en gestructureerd proces en waarborgt de kwaliteit van proces en eindresultaat.

Een aantal steekwoorden bij dit proces zijn:
▸ integrale benadering van de planuitwerking
▸ kennisdeling en planuitwerking in een multidisciplinair team met ervaren houtbouw-engineers
▸ toepassing van de juiste tools en protocollen om kwaliteit van proces en eindresultaat te borgen
▸ goede communicatie en vastlegging van afspraken
▸ maximale controle op proces, uitvoeringskeuzes en eindresultaat voor de opdrachtgever

foto5

Voor een mogelijke samenwerking bij uw houtbouwproject kunt u contact opnemen met Koos Klapwijk. Hij vertelt u graag over zijn visie op de houtbouw en wat er nodig is om van uw houtbouwproject een succes te maken.

Koos Klapwijk, Klapwijk Houtbouw

foto6